Plastifikacija

Firma MIRAL PVC u svom proizvodnom pogonu također vrši usluge plastifikacije.

2004. godine pokrenuta je linija za plastifikaciju, te ista obuhvaća: Komora za odmaščivanje – automatska, dužine3,5 m Peć za pečenje, duljine 3,5 m; visine 2 m i širine 1,5 m Kabina i pištolji za farbanje Švicarske firme GEMA , vodećeg proizvođača elektrostatskih uredaja za nanošenje boje ( praha ) Boje koje koristimo su proizvođača „TIGER COATINGS“, jednog od vodećih proizvođača elektrostatickih boja. Plastifikacija predstavlja površinsu zaštitu široke palete proizvoda i materijala koji se koriste u modernoj industriji.

Konkretno u našem slučaju govorimo o plastifikaciji aluminjumskih profila, limova, metala, bojama u prahu koje se elektrostatički nanose na profil. Na sam proces plastifikacije uvijek nadovezujemo proces kiselinskog odmaščivanja i hromatizacije profila koji predstavljaju dobru hemijsku pripremu površina profila za proces plastifikacije, a taj proces pripreme se upravo odrazuje na garantni rok same plastifikacije. Nakog toga slijedi elektrostatički metod nanošenja boje u prahu koja se izlaže električnom naelektrisanju pri izlasku boje iz specijalnih robota ( pištolja ) za nanošenje praha. Poslije nanošenja boje, ofarbani profili prolaze kroz peć za pečenje u kojoj se na temperaturama 180-200°C vrši polimerizacija.

Plastifikacija je moguća u svim bojama po RAL karti.