Ogradni sistemi

Ogradni sistemi nude rješenjana za široku primjenu u ograđivanju različitih vanjskih prostora kao što su: balkoni, stubišta, terase, dvorane, dvorišne, gledališta i sl. Uzimajući u obzir da je sigurnost najvažnija zadaća ogradnih sistema, sistem je testiran sukladno europskoj normi EN 1991-1-1.