TERMO 85 SK

Sistem TERMO 85 SK je namijenjen  za izradu prozora, balkonski vrata (otvaranje unutra) i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine rama 82 mm. Ovaj sistem karakterizira krilo, koje je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u ram. Time je vidljiva širina profila prozora svedena samo na širinu rama, bez širine krila kao u ostalim prozorskim sistemima. Prekid termičkog mosta se postiže poliamidnim trakama od 34 mm. Radi dodatnog poboljšanja termičkih karakteristika profila, u komore profila se ugrađuju profilirani štapići od XPS -a (ekstrudirani polistiren – ʎ=0.035 W/m2K) i takvi profili dobivaju u nazivu slovo F. Brtvljenje je izvedeno EPDM brtvama. Mogući tipovi otvaranja prozora: otklopno, zaokretno, otklopno-zaokretno. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima. Okov koji se ugrađuje u sistem je standardni za eurožlijeb 15/20.

Tehničke karakteristike sistema:

 • dubina rama: 82 mm
 • dubina krila: 85 mm
 • dubina ispune: do 44 mm
 • poliamidne trake: 34 mm
 • maxtežina krila: 130 kg
 • zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 4)
 • vodonepropusnost: EN 12208 (klasa E 900)
 • otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa C4 /B4)
 • zaštita od buke: EN ISO 7171 (Rw=44 dB)
 • protuprovalnost: EN 1627 (RC2)
 • proračun Uw koeficijenta: DIN EN ISO 100772 (≥1,3 Wm²/K)
 • osnovni materijal: EN AW6060
 • materijal poliamidne trake: PA66 GF25
 • materijal brtvljenja: EPDM
 • površinska obrada: DIN 17611
 • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001