TERMO 65

Sistem TERMO 65 je namijenjen za izradu prozora (otvaranje unutra i vani) i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine rama 65 i 73 mm. Pored osnovne izvedbe ram/krilo sa ravnim linijama, moguće su izvedbe ram/krilo i sa zaobljenim  vanjskim linijama. Prekid termičkog mosta se postiže poliamidnim trakama od 22 mm. Brtvljenje je izvedeno EPDM brtvama. Mogući tipovi otvaranja prozora: otklopno, zaokretno, otklopno-zaokretno, zaokretno otvaranje vani, zaokretno oko srednje ose. Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima.

Tehničke karakteristike sistema:

 • dubina rama: 65 i 73 mm
 • dubina krila: 73 mm
 • dubina ispune: do 59 mm
 • poliamidne trake: 22 mm
 • težina krila: 130 kg
 • zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 4)
 • vodonepropusnost: EN 12208 (klasa E900)
 • otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa C5 /B5)
 • zaštita od buke: EN ISO 717 1 (Rw=38 dB)
 • protuprovalnost: EN 1627 (RC2, RC3)
 • proračun Uw koeficijenta: DIN EN ISO 10077 2 (≥1,3 Wm²/K)
 • osnovni materijal: EN AW 6060
 • materijal poliamidne trake: PA66 GF25
 • materijal brtvljenja: EPDM
 • površinska obrada: DIN 17611
 • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001