HARMO

Sistem HARMO je namijenjen za izradu kliznih prozora i vrata u dvokrilnoj, trokrilnoj, četverokrilnoj i šesterokrilnoj izvedbi. To je sistem profila bez prekinutog termičkog mosta, osnovne ugradbene dubine rama 45 mm za dvokrilnu i četverokrilnu izvedbu, 81 mm za trokrilnu i šesterokrilnu izvedbu. Brtvljenje je izvedeno EPDM brtvama. HARMO sistem je kompatibilan sa sistemom 45 MILL čime je omogućena izvedba većih i tipološki raznovrsnih stijena. Za veće dimenzije krila dostupni su statički ojačani profili krila. Mogućnost ključanja krila u jednoj ili više točaka.

Tehničke karakteristike sistema:

 • dubina rama: 45 mm (dvi staze) i 81 mm (tri staze)
 • dubina krila: 28 mm
 • dubina ispune: do 20 mm
 • težina krila: 110 kg
 • zrakopropusnost: EN 12207 (klasa 2)
 • vodonepropusnost: EN 12208 (klasa 6A)
 • otpornost na udar vjetra: EN 12210 (klasa B3)
 • zaštita od buke: DIN 4109
 • protuprovalnost: EN 1627
 • osnovni material: EN AW6060
 • materijal brtvljenja: EPDM
 • površinska obrada: DIN 17611
 • kontrola kvalitete: DIN EN ISO 9001